از هم اکنون * با فالو* مخاطبین هدف و واقعی خود را داشته باشید

آیا میدانید مخاطب هدف چیست ؟

 

اکثر افراد فقط در هنگام تبلیغات برندشان به مخاطب هدف توجه میکنند !