از هم اکنون * با فالو* مخاطبین هدف و واقعی خود را داشته باشید

مخاطب هدف شما کیست؟

مخاطب هدف شما کیست؟

در اصل مخاطب هدف به افرادی گفته میشود که به “احتمال زیاد” به استفاده از کالا یا خدمات شما علاقه نشان خواهند داد.برای مثال اگر شما یک لوله کش باشید ، مخاطب هدف شما صاحبین ملک خواهند بود یا اگر یک اسباب بازی فروشی داشته باشید مخاطب هدف شما میتوانند کسانی باشند که کودک داشته باشند.