از هم اکنون * با فالو* مخاطبین هدف و واقعی خود را داشته باشید

تعرفه پکیج ها

 • یک هفته
 • ۱۹هزار تومان
 • ۷ روز امکان استفاده از پنل
 • متوسط دریافت فالوور 280 تا 1050 نفر
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت
 • دو هفته
 • ۳۵هزار تومان
 • ۱۵ روز امکان استفاده از پنل
 • متوسط دریافت فالوور 1200 تا 4500 نفر
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت
 • یک ماه
 • ۶۰هزار تومان
 • ۳۰ روز امکان استفاده از پنل
 • متوسط دریافت فالوور 3600 تا 13500 نفر
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت
 • سه ماه
 • ۱۵۰هزار تومان
 • ۹۰ روز امکان استفاده از پنل
 • متوسط دریافت فالوور 280 تا 1050 نفر
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت